Přejít na hlavní obsah
Nakupujte online v: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | LU | HR

Profil ohraničení pro dokonalé ohraničení

Profil ohraničení - takto ohraničení získá správný rámec

Dlaždice byly vždy praktické i dekorativní. Zatímco technická odolnost je dána samotným designem, cesta k vizuálně přitažlivému povrchu dlaždic je méně zřejmá. Existuje mnoho možností, jak zlepšit jinak homogenní a nudně vypadající povrchy. Okraj je zavedená, univerzální možnost vizuálního vylepšení. Jako prvek lineárního designu může uvolnit, spojit nebo jednoduše ukončit povrch v celé řadě designů. Takzvaný hraniční profil pomáhá vytvářet okraje, které jsou technicky a vizuálně dokonalé.
   

Proč je hraniční profil nezbytný pro dokonalé ohraničení

Ať už jsou okraje vytvořeny z velkých podlouhlých cihel nebo dokonce z malých mozaikových dlaždic, vztah mezi počtem dlaždic a pokrytou oblastí vždy vyžaduje zvláštní péči ze strany obkladače. Velmi úzké dlaždice s bezpočtem spár se obtížně pokládají v dokonalé linii. Protože každý posun a každý sklon snižuje vizuální dojem, může pomoci hraniční profil. Tento obkladový profil je zapuštěn do maltové nebo lepicí vrstvy pod obklady a nabízí tak pevný a nepohyblivý doraz pro čisté a rovné pokládání okraje. I ty nejmenší mozaiky lze uspořádat svisle a zarovnat se podél hraničního profilu. Moderní design kachlových povrchů dnes dokonce částečně funguje s hraničním profilem nahoře a dole. Toto dvojité použití profilu by nebylo z technického hlediska zcela nutné, ale nabízí druhou referenční hranu pro pokládku, na kterou lze dlaždice zarovnat. Takto mrtvé rovné hranice určitě uspějí. Alternativně hraniční profily speciálně přizpůsobené určitým hraničním dlaždicím s oboustranným dorazem nabízejí možnost nejen připevnění dlaždic k profilu, ale také jejich cílené a přesné vložení a okolní profil.
   

Tyto výhody stále přicházejí s hraničním profilem

Kromě technické výhody instalační pomůcky pro hranice má hraniční profil další výhody, které nelze ignorovat. Zejména z hlediska designu otevírá tento obkladový profil manévrovací prostor a předchází omezením, která by jinak v jednom nebo jiném bodě často vedla k nouzovým řešením nebo kompromisům. Bez ohledu na formát ohraničení se ve většině případů při přechodu z kachlového povrchu na okraj setkávají různé formáty dlaždic. Nakonec to také znamená, že různé společné mřížky musí být navzájem koordinovány. Pokud například ve zvláštních případech nejsou okraje přesně poloviční nebo dvojnásobné než u ostatních dlaždic, spojovací mřížky nelze nikdy harmonizovat všude současně. Pomoci může hraniční profil. Jako souvislá čára vytváří jasnou dělící čáru mezi různými formáty a vzory dlaždic a umožňuje svobodu pokládky, aniž by to ovlivnilo vizuální problémy. Například jako profil z nerezové oceli nebo v barevné variantě se profil dlaždice může stát tajným vrcholem designu dlaždic jako dodatečné vizuální přijetí. Hraniční profil vytváří klid, zejména v neklidné hře malých dlaždic s vysokým podílem spár, a pomáhá dát povrchu dlaždic kreativní směr.
   

Závěr - dokončovací profil pracovní desky - silná ochrana s vizuálním efektem

Okraj vylepšuje design kachlových povrchů a jako další designový prvek otevírá kreativní prostor. Hraniční profil nabízí různé výhody jak pro dokonalé vytváření okrajů, tak jako další kreativní stylistické zařízení. Ať už jde o optimální zarovnání jednotlivých dlaždic podél přímého profilu, jakož i akcentující účinek samotného profilu, funkce tohoto užitečného profilu zahrnují technické i vizuální aspekty současně. Všude tam, kde jsou k dispozici okraje, se stává nepostradatelnou pomocí pro obkladače a designéra.