Přejít na hlavní obsah
Nakupujte online v: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU
Ochrana dat

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a není ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Údaje nemáte povinnost poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli / poskytovateli IT služeb přeneseny údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (takzvané soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název stránky, na kterou se vstoupilo, datum a čas přístupu, IP adresa, množství přenesených dat a žádající poskytovatel. Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšování naší nabídky.

Kontakt

Odpovědný
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů naleznete v našem tiráži.

Kontakt se zákazníkem prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, v jakém jste je zpřístupnili. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt.
Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Vyzvednutí a zpracování při použití kontaktního formuláře Když použijete kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.
Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Objednávky zákaznických účtů

zákaznický účet
Když si založíte zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeném. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš nákupní zážitek a zjednodušit vyřizování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Shromažďování, zpracování a sdělování osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.

Správa zboží poskytovatele přepravních služeb

Předání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu zásilky
Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím v procesu objednávky výslovně souhlasili. Účelem převodu je informovat vás o stavu zásilky e-mailem. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám nebo přepravní společnosti, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Použití externího systému pro správu zboží
Pro zpracování smluv v rámci zpracování objednávek používáme systém merchandise managementu. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky zaslány na
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
JTL Software GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hueckelhoven
ByZo
přenášeno.

poskytovatel platebních služeb

Pomocí PayPal
Všechny transakce PayPal podléhají Zásadám ochrany osobních údajů PayPal. Najdete to na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Pomocí PayPal Express
Na našem webu používáme platební službu PayPal Express od společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko; "PayPal"). Účelem zpracování údajů je, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby PayPal Express.
Aby bylo možné integrovat tuto platební službu, je nutné, aby PayPal shromažďoval, ukládal a analyzoval data (např. IP adresu, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění vašeho zařízení) při přístupu na webovou stránku. K tomu lze použít i soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč.
Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG ve spojení s článkem 6 (1) (a) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
Výběrem a používáním PayPal Express se údaje potřebné pro zpracování platby přenesou do PayPal, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Více informací o zpracování údajů při používání platební služby PayPal Express naleznete v souvisejícím prohlášení o ochraně údajů na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE# Aktualizováno_PS

Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat (včetně deaktivace) cookies v nejdůležitějších prohlížečích:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie navíc umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i poté, co jste změnili stránky, a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 (2) TTDSG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zaručení optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Analýza

Použití Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. Mimo jiné lze shromažďovat následující informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o používaném prohlížeči a zařízení, které používáte (zařízení), navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka přes které jste našli na našem webu). navštívili web), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.
Google Analytics využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Takto vygenerované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https:/ /business.safety.google/adsprocessorterms/. K vašim údajům má přístup jak Google, tak vládní úřady USA. Vaše data může Google propojit s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o vašem používání z jiných zařízení a jakákoli další data, která o vás Google má.
Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena.
Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Chcete-li zabránit shromažďování a ukládání dat službou Google Analytics napříč zařízeními, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky. Aby to mělo plný účinek, musíte se odhlásit na všech systémech a zařízeních, která k tomu slouží. Pokud smažete opt-out cookie, budou žádosti znovu odeslány společnosti Google. Pokud kliknete sem, nastaví se opt-out cookie: Deaktivovat Google Analytics.
Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Pluginy a různé

Použití Správce značek Google
Na našich webových stránkách používáme Správce značek Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Tato aplikace spravuje JavaScript tagy a HTML tagy používané zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží účelu návrhu a optimalizace našich webových stránek podle potřeb.
Samotný Správce značek Google neukládá soubory cookie a v důsledku toho nejsou zpracovávány osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Více informací o podmínkách použití a ochraně dat naleznete zde.

Použití Google Fonts
Na našich webových stránkách používáme písma Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Zpracování údajů slouží k jednotnému zobrazování písem na našich webových stránkách. Aby bylo možné načíst písma, je při přístupu na stránku navázáno spojení se servery Google. Zde lze používat soubory cookie. Mimo jiné se zpracovává a přenáší vaše IP adresa a informace o prohlížeči, který používáte. Tato data nejsou propojena s vaším účtem Google.
Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a estetickém designu našich webových stránek. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR tím, že nám to oznámíte.
Více informací o zpracování dat a ochraně dat naleznete na https://www.google.de/intl/de/policies/ a na https://developers.google.com/fonts/faq.

Práva subjektu údajů a doba uložení

Doba skladování
Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté vymazány po uplynutí lhůty, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracování a použití.

práva subjektu údajů
Při splnění zákonných požadavků máte podle čl. 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR a proti zpracování za účelem přímé reklamy.

Právo na odvolání u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace s účinkem do budoucna .
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

poslední aktualizace: 01/10/2022