Přejít na hlavní obsah
Nakupujte online v: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU

Doporučení k instalaci PCI Augsburg pro mozaiky


Doporučení instalace PCI Augsburg GmbH pro mozaiky


1. Příprava podkladu


1.1 Primer


a) Absorpční substráty:
Absorpční podklady, jako jsou pískované anhydritové potěry, cementové potěry, sádrové omítky, cementové omítky a sádrokartonové desky, se natřou lepidlem a ochranným základním nátěrem PCI Gisogrund. Na podklady obsahující sádru se PCI Gisogrund používá neředěný, na cementové podklady se ředí 1: 1 vodou.

b) Nesavé povrchy:
Nenasákavé podklady, jako jsou tmelové asfaltové potěry, stávající pevně přilnavé krytiny z přírodního kamene nebo obkladů nebo pevně přilnavé, broušené PVC krytiny se natírají nezředěným speciálním lepicím základním nátěrem PCI Gisogrund 303. 

1.2 Vyrovnávací vrstva pro dosažení dostatečné rovnoměrnosti povrchu.


Pro funkční pokládku mozaiky často nejsou přípustné tolerance rovnoměrnosti pro podklady podle DIN 18202. Je proto nutné odpovídajícím způsobem vyrovnat nebo vyrovnat stěny a podlahy, aby se dosáhlo velmi rovnoměrného podkladu, který je dostatečný pro pokládku.

a) Obklady stěn: Pro vytvoření dostatečně plochých povrchů stěn použijte pro tloušťky vrstev 3 - 20 mm plastovou modifikovanou hydraulickou vyrovnávací maltu PCI Pericret.

b) Podlahové povrchy: K vytváření vyrovnaných podkladů na cementových, anhydritových a sádrových stěrkách se používá podlahový vyrovnávací systém PCI Periplan v tloušťkách vrstev 2 - 30 mm; na tmelové asfaltové potěry v tloušťce vrstvy 2 - 10 mm.

1.3 Těsnění

Má -li se očekávat účinek vlhkosti, je nutné před pokládkou mozaiky použít vhodné lepené těsnění. Používají se následující kompozitní těsnění s přihlédnutím k různým třídám expozice vlhkosti:

• Třída napětí A0 Oblasti s nízkým napětím z netlačené vody v interiéru, např. B. Domácí koupelny a hotelové koupelny: Používá se buď vodotěsná a pružná ochranná vrstva PCI Lastogum, nebo flexibilní těsnicí kaše PCI Seccoral 1K nebo PCI Seccoral 2K, plastem modifikované a trhliny přemosťující těsnicí kaše.

• Třída napětí A Oblasti s vysokým napětím z netlačené vody v interiéru, např. B. Okolí bazénů a sprch: PCI Lastogum se používá v oblasti stěn, PCI Seccoral 1K a PCI Seccoral 2K se používají na stěně i na podlaze.

• Třída napětí B0 Nízké napětí v důsledku netlačené vody ve venkovních prostorách, např. B. na balkonech a terasách: Zde jsou povrchy utěsněny plastově upravenou a hydraulicky tuhnoucí těsnicí kaší PCI Seccoral 1 K a PCI Seccoral 2 K.

2. Pokládka / spárování mozaiky


2.1 Skleněná mozaika

(také ve spojení se skleněnými mozaikami a nerezovými vložkami)

 
2.1.1 Pokládka
a) V interiéru (A0) je pomocí PCI Nanolight instalována neprůsvitná skleněná mozaika odolná vůči zásadám. Pro použití třídy A v interiéru se používá PCI Nanolight ve spojení s PCI Lastoflex.

b) Průsvitná skleněná mozaika odolná vůči zásadám je instalována v interiéru (A0) s PCI Nanolight bílou. Pro použití třídy A v interiéru se používá PCI Nanolight white ve spojení s PCI Lastoflex.

c) V případě mozaiky, která není odolná vůči alkáliím, se instalace provádí pomocí PCI Durapox NT / PCI Durapox NT plus. Všechny mozaiky jsou neošetřené.

2.1.2 Likvidace

V závislosti na očekávaném zatížení se ke spárování používá buď plastem modifikovaná, hydraulicky tuhnoucí zálivka PCI Nanofug nebo PCI Rapidfug nebo zálivka injektážní pryskyřice PCI Durapox NT / PCI Durapox NT plus.

2.2 Mozaika z přírodního kamene

(také v souvislosti se skleněnými mozaikovými vložkami)
2.2.1 Pokládání

2.2.2 Likvidace
Ke spárování slouží speciální malta PCI Carrafug nebo plastem upravená hydraulicky tuhnoucí zálivka PCI Rapidfug.

2.3 Hliníková mozaika

2.3.1 Pokládání / ukazování
K pokládce a také spárování hliníkové mozaiky se používá malta epoxidová pryskyřice PCI Durapox NT plus nebo pojivo epoxidové pryskyřice PCI Durapox NT.

Při spárování tvrdou gumovou podložkou může být nutné vzít v úvahu, že spárovací hmota probíhá do dutin hliníkových destiček, a že je proto nutná další injektáž, aby se získala vyplněná spárovací komora.

Při používání uvedených produktů PCI je třeba dodržovat informace v příslušných technických listech. Ty jsou k dispozici na internetu na adrese www.PCI-Augsburg.eu.

2.4 Dřevěná mozaika

2.4.1 Pokládka parket PCI Colliflex se doporučuje pro pokládku dřevěných mozaik.
2.4.2 Spárování U dřevěných mozaik není k dispozici spárování.

K čištění se doporučují výrobky Fila. Zejména údržbové čištění se provádí Filacleanerem v poměru míchání 1: 200.